Details, Fiction and Prawo jazdy bez egzaminu

Zasady te dotycz? w wi?kszo?ci egzaminu praktycznego. O sposobach zdania egzaminu teoretycznego przeczytasz TUTAJJe?li zdasz egzamin teoretyczny w WORD-zie – id? do szko?y jazdy i zapisz si? na kurs praktyczny. We? ze sob? numer PKK.do miesi?ca – je?li urz?d musi wyja?ni? twoj? sytuacj?, na przyk?advertisement dostaniesz zakaz prowadzenia poj

read more